Mijn werkwijze is vanuit de Interactionele Vormgeving (I.V.). Deze werkwijze gaat ervan uit dat voor een goede psychotherapie de therapeut zich niet moet laten beperken tot één of twee van de klassieke psychotherapeutische tradities. I.V. heeft haar wortels in de humanistische psychologie en de systeemtheorie en wordt onder andere gevoed door de Cognitieve Gedragstherapie, Rationele Emotionele Therapie (RET), Creatieve therapie, NLP en de contextuele benadering.

Creatief consult

Tijdens een creatief consult ga je vorm en of beeld geven aan je gevoelens.
Dit vanuit het hier en nu. Ondanks dat de sessies een therapeutisch doel hebben, zijn deze los te volgen en hoef je niet bij mij in behandeling te zijn. De sessies zijn ideaal voor mensen met een enkel vraagstuk, preventieve zorg of voor nazorg als de behandeling (elders) beëindigd is.
De duur van een creatief consult is circa 30 minuten.

Familieopstelling

Familieopstellingen is een wetenschappelijk onderbouwde therapeutische methodiek die de cliënt op de meest efficiënte manier helpt de kwaliteit van hun eigen leven en al zijn relaties te verbeteren. Een familieopstelling is een fascinerend en uniek leerproces. Een opstelling die helpt inzicht te ontwikkelen in de onderliggende patronen, die verdere ontwikkeling in de weg staan. Omdat je tijdens een familieopstelling deze banden van loyaliteit bewust maakt, zijn opstellingen zeer effectief.

Tijdens een familieopstelling werk ik met figuren en poppen. Deze worden door de cliënt vaak onbewust op een bepaalde manier op tafel neergezet. Het veranderen van een positie van deze voorwerpen roept bij de cliënt vaak veel gevoelens op, die tijdens het uitvoeren van de opstelling uitgesproken worden. Het aangaan van een monoloog met de figuren uit de opstelling geeft vaak veel verlichting en schept helderheid.

Aanmelding en kosten 

Voor een aanmelding, kunt u telefonisch een afspraak maken. Binnen drie werkdagen wordt een intake gepland. Na deze eerste afspraak kijken we of uw vraag passend is bij de hulpverlening die geboden wordt. Indien u besluit samen verder te gaan, plannen we nieuwe afspraken.

De kosten voor een familieopstelling zijn (duur ca. 1,5 uur) €95,-
Een creatief consult duurt circa 30 minuten en kost €55,- per consult. Hierbij zijn alle benodigde materialen inbegrepen.

Annuleringsvoorwaarden

Mocht u een afspraak voor een familieopstelling of creatief consult onverhoopt willen annuleren, dan kan dit tot maximaal 24 uur van te voren. Voor afspraken die later geannuleerd worden, zal een factuur van 50% in rekening worden gebracht.