Een Begaafdheidsonderzoek (IQ-test) kan om een aantal redenen nodig zijn:
Indien het kind op school hoog scoort, is er mogelijk sprake van hoogbegaafdheid. Hierbij is aanpassing van het leeraanbod noodzakelijk.
Indien het kind mogelijk onder presteert is het belangrijk om dit vast te stellen. Er dient dan gekeken te worden wat het maakt dat het kind niet optimaal presteert en welke capaciteiten hij heeft.
Indien het kind wisselend presteert op school. Hier kunnen verschillende oorzaken voor zijn. Het kind heeft er baat bij dat erkent wordt wat hem in de weg staat om een stabiel patroon te laten zien.

Een label, zoals Hoogbegaafdheid is soms nodig, maar lang niet altijd:
Daarom doe ik liever geen ‘labelende’ diagnostiek en onderzoek bij schoolproblemen maar vooral ‘handelingsgerichte’ diagnostiek die gericht is op sterke en zwakke kanten in de ontwikkeling, en het aansluiten bij wat een kind nodig heeft in het  onderwijs.

Het berekenen van het IQ is slechts een onderdeel van de test. Er wordt onder andere ook gekeken naar het leervermogen van het kind, de ontwikkeling van de fijne motoriek en het concentratievermogen.

Begaafdheidsonderzoek kan vanaf een leeftijd van 3,5 jaar tot aan de volwassenheid.

Testen en werkwijze

In mijn praktijk worden de volgende IQ-testen afgenomen: de SON-R-4-60, dit is een beknopte non-verbale intelligentietest uitermate geschikt voor zeer gesloten kinderen of kinderen met een taalachterstand. De test kan ook gebruikt worden om snel een beeld te krijgen van de vermogen van het kind.
De WPPSI is een uitgebreide test voor kinderen van 3,5 jaar tot 7 jaar. De WISC 3 en WISC 5 zijn uitgebreide testen voor kinderen van 6 jaar tot 18 jaar. De testen zijn gericht op verbale en non-verbale vaardigheden gekoppeld aan het IQ.

Tijdens een onderzoek vind ik het belangrijk dat het kind en ik samen met plezier werken. Vanuit dit plezier kan ik pas echt contact maken met het kind. Op zo een ontspannen mogelijke manier kan het kind hierdoor laten zien wat het kan. Hierdoor mogen de ouders ook plaatsnemen in mijn praktijk en ga ik met de kinderen gezellig aan de keukentafel aan de slag. Dit alles om het kind zich vooral vrij en veilig te laten voelen.

Aanmelding

Nadat wij contact hebben gehad, probeer ik binnen twee weken de test in te plannen. Na afronden van de test ontvangt u na circa één week het conceptverslag. Uiteindelijk ontvangt u het originele verslag in 2-voud.

Kosten

De kosten voor een begaafdheidsonderzoek (IQ-test) bedragen:

Kort onderzoek (SON-R-4-60)
Deze bevat een telefonische afspraak plannen, 1 testochtend van circa 1 uur, verslag regulier toegezonden van circa 1 A4.
€290,-

Gemiddeld onderzoek (WPPSI/WISC-3 of WISC-5)
Telefonische afspraak, 1 testochtend van circa 1,5 uur, verslag van circa 2 A4’s.
€375,-

Voor de WISC-5 betreft het een testochtend van circa 2,5 uur en een verslag van 3 A4’s.

€ 675,-

De KIQT+ is een nieuwe intelligentietest specifiek ontwikkeld voor meer en hoogbegaafde kinderen. Het betreft een testochtend van 2,5 uur en een verslag van 3 A4’s.

€ 750,-

Sommige kinderen hebben behoefte aan extra kennismaking, voordat zij hun mogelijkheden durven laten zien. Voor hen bied ik de mogelijkheid om IQ-test gerelateerde opdrachten te oefenen. Deze duren circa 30 minuten. De kosten bedragen € 50,-. per consult. Indien u erna besluit een IQ-onderzoek te laten plaatsvinden, wordt hiervoor € 15,- in mindering gebracht op uw factuur.

Extra kopie van het verslag
€15,-

Persoonlijk langsbrengen van onderzoeksverslagen (bij spoed)
€45,- binnen een straal van 20 kilometer.

Telefonisch consult langer dan 10 minuten
€25,-

Als tijdens de testdag blijkt dat uw kind niet lekker is of bijvoorbeeld slecht geslapen heeft, kunt u ALTIJD tot 2 uur vooraf, kosteloos een nieuwe afspraak plannen. Indien er geen nieuwe afspraak plaatsvindt, of de annulering vindt later plaats, worden er € 50,- in rekening gebracht.
Nadat de test is afgenomen ontvangt u een factuur. Deze dient u binnen 2 weken voldoen. Het originele getekende verslag wordt verzonden zodra de factuur is voldaan.